Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Bylų ir dokumentų skirstymas

Vilniaus miesto apylinkės teisme gauti dokumentai ir baudžiamosios, civilinės ir administracinių nusižengimų bylos teisėjams skirstomos vadovaujantis Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja visų teisme gautų (pateiktų tiesiogiai Dokumentų priėmimo ir informacijos biure ar Raštinės skyriuje, paštu, faksu, per Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų (toliau – VEP) posistemį, elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymas), elektroniniu paštu ir kitais telekomunikacijų įrenginiais) dokumentų (išskyrus – ikiteisminio tyrimo procesinius dokumentus) bei baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams tvarką.

Teisme gautos bylos teisėjams skirstomos vadovaujantis teismo pirmininko įsakymais ir patvarkymais nustatyta tvarka.

Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašas

2020-12-10 įsakymas Nr. V-463 - Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo papildymas

2020-12-14 įsakymas Nr. V-470 - Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 64 punkto pakeitimo

2019-01-22 įsakymas Nr. V-29 Dėl bylų dienos limito skirstant bylas teisėjams nustatymo

2019-11-19 įsakymas Nr. V-422 Dėl 2019-01-22 įsakymo Nr. V-29 pakeitimo

2020-11-12 įsakymas Nr. V-423 Dėl civilinių bylų, kildinamų iš darbo teisinių santykių, skyrimo visiems bendros kompetencijos civilines bylas nagrinėjantiems teisėjams

2020-11-16 įsakymo Nr. V-426 Dėl 2020-11-12 įsakymo Nr. V-423 papildymo

2020-12-14 įsakymas Nr. V-470 Dėl gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 64 punkto pakeitimo

2021-05-12 įsakymas Nr. V-152 Dėl gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo pakeitimo.

2021-08-11 įsakymas Nr. V-310 Dėl gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo pakeitimo.

2022-03-08 įsakymas Nr. V-82 Dėl institucijų teikimų bei skundų dėl institucijų nutarimų, priimtų dėl užsieniečio sulaikymo, sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, pratęsimo ar pakeitimo registravimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko ir jų skyrimo nagrinėti teisėjams.

2022-03-08 įsakymas Nr. V-101 Dėl gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ar administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 67 punkto patikslinimo.

2022-04-01 įsakymas Nr. V-138 Dėl bylų registravimo ir procesinių veiksmų skyrimo nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjams

2022-05-13 įsakymas Nr. V-193 Dėl gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 73,74 ir 75 punktų patikslinimo

2022-09-26 įsakymas Nr. V- 359 Dėl gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 52 punkto pakeitimo.