Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Bylų ir dokumentų skirstymas

Informacija atnaujinta 2021-05-14 13:11:09

Vilniaus miesto apylinkės teisme gauti dokumentai ir baudžiamosios, civilinės ir administracinių nusižengimų bylos teisėjams skirstomos vadovaujantis Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja visų teisme gautų (pateiktų tiesiogiai Dokumentų priėmimo ir informacijos biure ar Raštinės skyriuje, paštu, faksu, per Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų (toliau – VEP) posistemį, elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymas), elektroniniu paštu ir kitais telekomunikacijų įrenginiais) dokumentų (išskyrus – ikiteisminio tyrimo procesinius dokumentus) bei baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams tvarką.

Teisme gautos bylos teisėjams skirstomos vadovaujantis teismo pirmininko įsakymais ir patvarkymais nustatyta tvarka.

Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašas

2020-12-10 įsakymas Nr. V-463 - Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo papildymas

2020-12-14 įsakymas Nr. V-470 - Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 64 punkto pakeitimo

 

2019-01-22 įsakymas Nr. V-29 Dėl bylų dienos limito skirstant bylas teisėjams nustatymo

2019-11-19 įsakymas Nr. V-422 Dėl 2019-01-22 įsakymo Nr. V-29 pakeitimo

2020-11-12 įsakymas Nr. V-423 Dėl civilinių bylų, kildinamų iš darbo teisinių santykių, skyrimo visiems bendros kompetencijos civilines bylas nagrinėjantiems teisėjams

2020-11-16 įsakymo Nr. V-426 Dėl 2020-11-12 įsakymo Nr. V-423 papildymo