Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Aktuali teismo ankytojų aptarnavimo tvarka karantino laikotarpiu

Informacija atnaujinta 2021-06-03 16:29:37

DĖL TEISMO LANKYTOJŲ APTARNAVIMO

Informuojame, jog dėl šalyje paskelbto karantino teismo lankytojai gali būti aptarnaujami fiziniu kontaktiniu būdu tik Dokumentų priėmimo ir informacijos biure (esant nedideliam teismo lankytojų srautui žemiau nustatyta tvarka) bei Susipažinimo su bylomis biure (žemiau nustatyta tvarka).

Raštinės skyriuje, Baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų biure, Išnagrinėtų civilinių byloų biure bei Ikiteisminio tyrimo dokumentų biure teismo lankytojai kontaktiniu būdu kol kas neaptarnaujami (jei teismo lankytojas pageidauja gauti teismo procesinius dokumentus, patvirtinti antspaudu teismo procesinius dokumentus ir pan., teismo lankytojai turi kreiptis į Dokumentų priėmimo ir informacijos biurą). Minėtuose biuruose teismo lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu (paštu, el. paštu, telefonu, kitomis el. ryšio priemonėmis).

Kol karantinas šalyje nėra atšauktas, rekomenduojame ir toliau procesinius dokumentus, prašymus ir kt. teikti teismui paštu, el. paštu ar kitomis el. ryšio priemonėmis.

Teismo lankytojai nebus registruojami ir nebus priimami pas teismo pirmininką, jo pavaduotojus, teismo kanclerį.

Teismo lankytojai Dokumentų priėmimo ir informacijos biure priimami tokia tvarka:

 • į teismo pastatą neįleidžiami teismo lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat teismo lankytojai, kuriems taikoma privaloma saviizoliacija (visos izoliacijos laikotarpiu);
 • laukdami, kol bus įleisti į teismo pastatą, bei viso buvimo teismo pastate metu teismo lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (taikoma vyresniems nei 6 metų asmenims). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Nevykdantys šio reikalavimo, teismo lankytojai į teismo pastatą įleidžiami nebus;
 • prie įėjimo į teismo pastatą laukiantys teismo lankytojai privalo išlaikyti vienas nuo kito ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius), jiems draudžiama būriuotis;
 • įėjimo į teismą patalpose bekontakčiu termometru matuojama visų atvykusių teismo lankytojų kūno temperatūra;
 • teismo lankytojui nustačius 37,3°C ar aukštesnę kūno temperatūrą (net ir po pakartotinio matavimo) ar pastebėjus, kad proceso dalyvis turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jam neleidžiama pateikti į Dokumentų priėmimo ir informacijos biurą bei kitas teismo patalpas ir teismo lankytojas išlydimas iš teismo;
 • po kūno temperatūros matavimo teismo lankytojai privalo dezinfekuoti rankas (teismo darbuotojo jie bus nukreipiami prie dezinfekcinio skysčio įtaiso), tik po to jiems leidžiama pateikti į Dokumentų priėmimo ir informacijos biurą;
 • Dokumentų priėmimo ir informacijos biure teismo lankytojai privalo nuo kitų asmenų išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius);
 • Po aptarnavimo, teismo lankytojai privalo nedelsdami išeiti iš teismo pastato.

Teismo lankytojai Susipažinimo su bylomis biure aptarnaujami tokia tvarka:

 • proceso dalyviams, pageidaujantiems susipažinti su bylomis, rekomenduotina iš anksto registruotis telefonu (8 5) 262 6053. Asmenys, pageidaujantys susipažinti su byla, yra registruojami pateikiant šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, susipažinimo su byla dieną, trukmę. Registracija vykdoma siekiant operatyvaus rizikų identifikavimo nustačius koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejus.
 • proceso dalyviai susipažinti su bylomis gali tik Susipažinimo su bylomis biuro patalpose (464 kab. arba kitose teismo darbuotojo nurodytose patalpose);
 • į teismo pastatą neįleidžiami proceso dalyviai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat teismo lankytojai, kuriems taikoma privaloma saviizoliacija (visos izoliacijos laikotarpiu);
 • laukdami, kol bus įleisti į teismo pastatą, bei viso buvimo teismo pastate metu proceso dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (taikoma vyresniems nei 6 metų asmenims). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Nevykdantys šio reikalavimo, proceso dalyviai į teismo pastatą įleidžiami nebus;
 • prie įėjimo į teismo pastatą laukiantys proceso dalyviai privalo išlaikyti vienas nuo kito ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius), draudžiama būriuotis;
 • įėjimo į teismą patalpose bekontakčiu termometru matuojama visų atvykusių asmenų kūno temperatūra;
 • proceso dalyviui nustačius 37,3°C ar aukštesnę kūno temperatūrą (net ir po pakartotinio matavimo) ar pastebėjus, kad proceso dalyvis turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jam neleidžiama pateikti į Susipažinimo su bylomis biurą bei kitas teismo patalpas ir teismo lankytojas išlydimas iš teismo;
 • po kūno temperatūros matavimo proceso dalyviai privalo dezinfekuoti rankas (teismo darbuotojo jie bus nukreipiami prie dezinfekcinio skysčio įtaiso), tik po to jiems leidžiama pateikti į Susipažinimo su bylomis biurą;
 • Susipažinimo su bylomis biure proceso dalyviai privalo nuo kitų asmenų išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius);
 • Susipažinę su byla, proceso dalyviai privalo nedelsdami išeiti iš teismo pastato.

Pažymėtina, jog ne rečiau kaip kartą per valandą Susipažinimo su bylomis biure daromos pertraukos tarp susipažinimo ir vėdinti Susipažinimo su bylomis biuro patalpos (praveriant langus, duris ir pan.). Laukdami prie Susipažinimo su bylomis biuro, proceso dalyviai privalo nesibūriuoti, išlaikyti vienas nuo kito (bei nuo kitų teisme esančių asmenų) ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius).

Institucijų atstovai, atvykę į teismą pateikti ar atsiimti ikiteisminio tyrimo medžiagą, slaptumo žymą turinčius dokumentus, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas, yra įleidžiami tik į Dokumentų priėmimo ir informacijos biurą: 

 • tais atvejais, kai atvyksta pareigūnai, norintys pateikti ar atsiimti slaptumo žymą turinčius dokumentus, turi susisiekti telefonu su Raštinės skyriaus darbuotoju, atsakingu už darbą su įslaptinta informacija (pastarasis turėtų pasitikti pareigūną Dokumentų priėmimo ir informacijos biure);
 • tais atvejais, kai atvyksta prokurorai ar pareigūnai, norintys pateikti ar atsiimti ikiteisminio tyrimo medžiagą, susisiekti telefonu su Ikiteisminio tyrimo biuro darbuotoju (pastarasis turėtų pasitikti atvykusius prokurorus ir pareigūnus, priimti jų teikiamą medžiagą).

Šiais atvejais jiems taip pat taikomi visi aukščiau paminėti saugumo ir patekimo į teismo pastatą reikalavimai.

INFORMACIJA Į TEISMO POSĖDĮ ŠAUKIAMIEMS ASMENIMS:

Užtikrinant saugumą ir individualiai įvertinus galimybes bei poreikį organizuoti teismo posėdį byloje, teismo procesas organizuojamas teikiant prioritetą šioms posėdžių formoms:
1) rašytiniu būdu;
2) žodiniu nuotoliniu būdu;
3) žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) būdu;
4) žodiniu fiziniu būdu.

Į teismo posėdžius šaukiami asmenys:

 • turi nevykti į teismo posėdį, jei turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), apie tai iš anksto informuoti bylą nagrinėjantį teisėją ar jo teismo posėdžių sekretorių;
 • turi nevykti į teismo posėdį, jei taikoma privaloma saviizoliacija (visos izoliacijos laikotarpiu), apie tai iš anksto turi informuoti bylą nagrinėjantį teisėją ar jo teismo posėdžių sekretorių;
 • į teismą turi atvykti likus ne daugiau kaip 15 min. iki teismo posėdžio pradžios (siekiant išvengti būriavimosi teismo patalpose);
 • su savimi turi turėti siųstą šaukimą ar pranešimą apie teismo posėdį, iš kurių būtų galima matyti teismo posėdžių salės, į kurią jie šaukiami, numerį;
 • atvykę turi informuoti asmenį, pasitinkantį juos prie teismo įėjimo, matuojantį kūno temperatūrą ir pan., kad atvyko į teismo posėdį, parodyti šaukimus ar pranešimus;
 • vyresni nei 6 metų amžiaus proceso dalyviai ir į vaiko apklausos kambarį šaukiami asmenys, atvykę į teismą, laukdami prie įėjimo ir teisme viso proceso metu jie privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
 • atvykus į teismo pastatą bekontakčiu termometru bus matuojama jų kūno temperatūra ir į teismą nebus įleidžiami tie, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau (net ir po pakartotinio matavimo)) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • atvykus į teismą, pamatavus kūno temperatūrą ir nenustačius viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, jie privalės dezinfekuoti rankas (pasinaudoję teisme esančiu dezinfekciniu skysčiu) ir tik po to jiems bus leidžiama eiti į posėdžių sales (į kitas teismo patalpas eiti draudžiama);
 • privalo nesibūriuoti prie teismo pastato, prie įėjimo į teismą; laukdami, kol įleis į teismą, privalo išlaikyti vienas nuo kito ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius), o teisme – taip pat ne mažesnį nei 2 metrų atstumą (išskyrus šeimos ir namų ūkio narius);
 • po teismo posėdžio turi nedelsiant išeiti iš teismo pastato (nepasilikti teismo pastate, nesibūriuoti, nevaikščioti po kitas teismo patalpas ir pan.).

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS IR KITIEMS ASMENIMS

Žiniasklaidos atstovai bei kiti asmenys, pageidaujantys stebėti/ klausyti teismo posėdį, privalo iš anksto (likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki teismo posėdžio) apie tai informuoti atstovę ryšiams su žiniasklaida ir visuomenę tel. Nr. (8 5) 274 0379, +370 646 12 149, kuri vykdo posėdį stebėti/klausyti pageidaujančių asmenų registraciją (vardas, pavardė, telefono numeris, apsilankymo teisme diena, trukmė), siekiant operatyvaus rizikų identifikavimo nustačius koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejus.

Atsižvelgiant į teismo posėdžių salės plotą, teismo posėdyje dalyvaujančių asmenų skaičių, užsiregistravę žiniasklaidos atstovai bei kiti asmenys bus įleidžiami į teismo posėdžių salę stebėti teismo posėdžio, arba jiems bus sudaryta galimybė klausyti teismo posėdį iš kitos teismo patalpos.

Teismo posėdį stebėti/ klausyti užsiregistravusius asmenis prie įėjimo į teismo patalpas sutartu laiku pasitiks atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene. Šiuo atveju žiniasklaidos atstovams bei kitiems asmenims yra taikomi analogiški patekimo į teismo pastatą reikalavimai, kurie taikomi visiems teismo lankytojams (žr. aukščiau).

Dėl papildomos informacijos prašome teirautis žemiau nurodytais telefonų numeriais:

Dokumentų priėmimo ir informacijos biuras: Nr. (8 5) 213 4139;

Telefonistės: (8 5) 262 4589, (8 5) 277 9946;

Atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene: (8 5) 274 0379, +370 646 12 149;

Išnagrinėtų civilinių bylų biuras: (8 5) 274 0217;

Baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų biuras: (8 5) 266 0673, (8 5) 265 8015, (8 5) 266 0674;

Ikiteisminio tyrimo biuras: (8 5) 215 0775.

Kilus klausimams, informacijos galite teirautis ir el. paštu: vilniaus.apylinkes@teismas.lt