Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

Informacija atnaujinta 2021-07-12 13:51:18

Nuo šių metų liepos 1 dienos Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir antras (sustiprintas) civilinės saugos sistemos parengties lygis keičia Lietuvos teismų darbo organizavimą.

Pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, ne nuotoliniu būdu organizuojamuose posėdžiuose turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų paslaugų teikimo sąlygų dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų reikalavimų.

Nuotoliniai teismo posėdžiai organizuojami laikantis proceso įstatymuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų, kurie reglamentuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksuose bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme.  

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimo nuostatas, Lietuvos teismuose kontaktiniu būdu (ne nuotoliniu būdu) lankytojai aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Teismo lankytojai aptarnaujami išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis: taip užtikrinama, kad lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Darbuotojai, aptarnaujantys teismų lankytojus, ir vyresni nei 6 metų lankytojai turėti dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)).

Primintina, kad teisme negali būti aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Informacija apie lankytojams sudarytas sąlygas rankų dezinfekcijai, vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes (šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)), pastatų erdvių vėdinimą ir dažną liečiamų paviršių valymą teikiama prie įėjimo į teismo pastatą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 506 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“  (toliau – Nutarimas) Lietuvos Respublikoje nuo 2021 m. liepos 1 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir antras (sustiprintas) civilinės saugos sistemos parengties lygis.

Atsižvelgus į Nutarimo nuostatas, nuo 2021 m. liepos 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose viešosios ir administracinės paslaugos teikiamos, lankytojai aptarnaujami kontaktiniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (Nutarimo 3.2.5 papunktis).

Teismo darbo organizavimui nuo 2021 m. liepos 1 d. taikytinos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ (toliau – Sprendimas) nustatytos būtinosios valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų paslaugų teikimo sąlygos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ac56da2d9dd11eb866fe2e083228059).

Dėl teismo posėdžių organizavimo

Pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, ne nuotoliniu būdu organizuojamuose posėdžiuose laikomasi Sprendime nustatytų paslaugų teikimo sąlygų dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų reikalavimų.

Nuotoliniai teismo posėdžiai organizuojami laikantis proceso įstatymuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų (pvz. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1752  straipsnis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Respublikos  baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnis).

Dėl lankytojų aptarnavimo:

  • turi būti apribotas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;
  • turi būti užtikrinama, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;
  • negali būti aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  • turi būti užtikrinama, kad uždarose įstaigų erdvėse darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį));