Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (darbui su viešaisiais pirkimais)

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:19:29

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis: Per I ketvirtį parengti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą ir paskelbti jį CVP IS ir teismo tinklapyje. Laiku ir tinkamai organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

2 užduotis: Nuolat vertinti teismo išteklių įsigijimo poreikį ir teikti pasiūlymus dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, pirkimo būdo ir kitų pirkimams taikomų kriterijų parinkimo (Žalieji pirkimai, socialinių įmonių dalyvavimas ir pan.). Iki kiekvieno  ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. tiesioginiam vadovui pateikti ataskaitas-suvestines apie atliktus pirkimus (sudarytos sutartys, jų terminas, vertė, tiekėjas ir kt.). iki  Iki 2021-12-15 parengti ataskaitą apie sutartis, kurios baigsis 2022 m., nurodant sutarties objektą, tiekėją, sutarties pabaigos terminą ir pratęsimo galimybę ar naujo pirkimo organizavimo poreikį.

3 užduotis: Rengti viešųjų pirkimų dokumentus (pirkimo procedūrų dokumentų, sutarčių projektus bei ataskaitas). Organizuoti sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę, bendradarbiaujant su už jų vykdymą atsakingais asmenims ir kontroliuojant  tiekėjų pateiktų sąskaitų faktūrų atitikimą sudarytų sutarčių nuostatoms.

4 užduotis: Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją savarankiškai analizuojant aktualius teisės aktus, mokantis iš kitų asmenų bei perimant kolegų "gerąją praktiką". Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose viešųjų pirkimų srityje. Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, į kurių sudėtį bus įtraukta, taip pat atliekant pavestas užduotis savarankiškai.

Naujienų prenumerata