*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Patariamoji darbo grupė Vilniaus miesto apylinkės teismo darbo organizavimo klausimams spręsti

Darbo grupės pirmininkas – teismo pirmininkas Marijus Kursevičius.

2019 m. gegužės 2 d. teismo pirmininko Marijaus Kursevičiaus įsakymas Nr. V-178 „Dėl patariamosios darbo grupės sudarymo“.

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas – Teismo pirmininko patarėja Gintarė Vosyliūtė.

2020 m. sausio 2 d. teismo pirmininko Marijaus Kursevičiaus įsakymas Nr. V-1 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo".

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo antikorupcinė komisija

Komisijos pirmininkas – teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Ražanskas

2019 m. gegužės 2 d. teismo pirmininko Marijaus Kursevičiaus įsakymas Nr. V-179 „Dėl antikorupcinės komisijos sudarymo“.

 

Komisija viešiesiems pirkimams organizuoti

Komisijos pirmininkas – vyriausioji specialistė Danguolė Milimavičienė.

2018 m. kovo 5 d. teismo pirmininko Marijaus Kursevičiaus įsakymas Nr. V-74 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo“.

 

Komisija prašymams dėl papildomo darbo valstybės tarnautojams nagrinėti

Komisijos pirmininkas – Raštinės skyriaus vedėja Violeta Daciuk

2018 m. rugpjūčio 8 d. teismo pirmininko Marijaus Kursevičiaus įsakymas Nr. V-293 "Dėl komisijos prašymams dėl papildomo darbo valstybės tarnautojams nagrinėti sudarymo".