Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Administracijos sekretorius

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:13:23

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti operatyvų bylų skirstymą teisėjams teismų informacinėje sistemoje LITEKO automatizuotu atrankos būdu.

2 užduotis: Dalyvauti  darbo grupių,  komisijų veikloje, ar savarankiškai vykdyti pavestas užduotis. Nustatytais terminais savarankiškai ar komandoje parengti ir pateikti motyvuotas, aiškias ir išsamias išvadas bei pasiūlymus.

3 užduotis: Užtikrinti, kad nustatytais terminais pagal kompetenciją būtų parengti atsakymai į interesantų  paklausimus (elektroniniu paštu ir telefonu) ir administruoti interesantų skundų ir pastabų žurnalo įrašus.

4 užduotis: Tobulinti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius savarankiškai, mokantis iš kitų asmenų taip pat praktinėje pavestų užduočių vykdymo veikloje bei dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose (ne mažiau kaip 2 per kalendorinius metus). Pateikti kvalifikacijos kėlimo ataskaitą.

5 užduotis: Vykdyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis privačių interesų deklaravimo (deklaracijų pateikimo atnaujintoje PINREG sistemoje) kontrolę. Koordinuoti privačių interesų derinimo įgyvendinimą įstaigoje bei teikti konsultacijas šiais klausimais darbuotojams.

Naujienų prenumerata