Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Administracijos sekretorius

Informacija atnaujinta 2022-03-02 09:32:30

Administracijos sekretoriui 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Savarankiškai išmokti dirbti su ikiteisminio tyrimo dokumentų skirstymo moduliu.

2 užduotis:

Rengti pagal kompetenciją nustatytais terminais atsakymus į interesantų gautus paklausimus (telefonu ir elektroniniu paštu) bei administruoti interesantų skundų ir pastabų žurnalo įrašus.

3 užduotis:

Savarankiškai ar kartu su kitais paskirtais asmenimis (darbo grupės, komisijos nariais), nustatytais terminais atlikti pavestus patikrinimus, pateikiant motyvuotas, aiškias bei išsamias išvadas ir pasiūlymus.

4 užduotis:

Darbuotojų, kuriems yra pareiga deklaruoti privačius interesus PINREG sistemoje, privačių interesų deklaravimo kontrolė, konsultavimas.

5 užduotis:

Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojų mokymų plano vykdymo administravimas, mokymų veiklos koordinavimas.

 

Naujienų prenumerata