Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Finansų skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2022-03-02 09:20:56

Finansų skyriaus vedėjui 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Dalyvauti ir teikti pasiūlymus rengiant įstaigos 2023-2025 metų veiklos strateginį planą, planuojant ir / ar priimant strateginius sprendimus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, bei finansinių išteklių panaudojimo.

2 užduotis:

Stebėti ir analizuoti einamųjų metų įstaigos finansinę situaciją. Teikti pasiūlymus ir vertinti kitų asmenų pateiktus pasiūlymus dėl efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo. Iki kiekvieno kito ketvirčio 10 d. parengti ketvirtines laisvos formos biudžeto vykdymo apžvalgas (ataskaitas) ir pateikti jas tiesioginiam vadovui (darbo užmokesčio panaudojimas, prekių, paslaugų lėšų panaudojimas, įsipareigojimai tiekėjams ir pan.).

3 užduotis:

Vykdyti išankstinę finansų  kontrolę, užtikrinti, kad piniginės  lėšos  ir  turtas būtų  naudojami pagal  paskirtį. Sudaryti tikslią, patikimą  teismo  finansinę  atskaitomybę ir teikti ją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

4 užduotis:

Tobulinti kvalifikaciją savarankiškai domintis ir analizuojant aktualius teisės aktus, konsultuojantis su kolegomis, perimant jų "gerąją praktiką". Dalyvauti  profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (bent 1renginys per metus). Savarankiškai stiprinti lietuvių kalbos mokėjimą.

 

Naujienų prenumerata