Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus patarėjas

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:25:13

2021 m. keliamos užduotys:

1. Iki 2021 m. vasario 15 d. organizuoti Raštinės skyriaus baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų biuro specialistų prisijungimą prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portale, elektroninių vykdomųjų dokumentų pateikimui.

2. Iki 2021 m. kovo 1 d. parengti organizacinių priemonių planą, kurio tikslas – užtikrinti, kad baudžiamosiose bylose priimti galutiniai procesiniai sprendimai (nuosprendžiai ar nutartys) būtų pateikiami vykdyti laiku.

3. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. teikti metodinę pagalbą darbuotojams, dirbantiems su programa LITEKO II DVS, laiku ir tinkamai atlikti LITEKO II DVS įregistruotas užduotis.

4. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. tinkamai ir laiku sekti bei tvarkyti galiojančius vidaus teisės aktus „Tinklo talpykloje“, segtuvus su jų kopijomis, atnaujinant suvestinę bei supažindinti naujai priimtus Raštinės skyriaus valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Teismo struktūra, bendromis darbo taisyklėmis, suteikti pirminę informaciją apie galiojančių vidinių tvarkų, įsakymų, naujienų paiešką teismo intranete. 

Naujienų prenumerata