Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus posėdžių sekretoriai

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:30:20

2021 m. keliamos užduotys:

1. Iki 2021 m. liepos 1 d. pateikti siūlymų, pastabų tiesioginiam vadovui dėl Raštinės skyriaus biurų (Raštinės skyriaus biuras, kuruojantis valstybės tarnautoją) veiklos efektyvumo.

2. Vadovaujantis teisės aktuose bei vidaus teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarkomis, iki 2021 m. gruodžio 31 d. gerinti atliekamo darbo kokybę vykdant funkcijas, susijusias su  procesinių dokumentų išsiuntimu bylose dalyvaujantiems asmenims, teismo posėdžių organizavimu, duomenų įvedimu į informacines sistemas.

3. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. gerinti atliekamo darbo kokybę vykdant pavadavimo funkcijas (dokumentų išsiuntimas bylose dalyvaujantiems asmenims, teismo posėdžių organizavimas, duomenų įvedimas į informacines sistemas bei bylų medžiagos siuvimas, apyrašų darymas). Pagalbos pasiūlymas kolegai be atskiro pavedimo (vykdant Raštinės skyriaus posėdžių sekretorių, sekretorių bei tarnautojų sekretorių pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas).

Naujienų prenumerata