Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:20:15

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis: Iki 2021 m. gruodžio 30 d. tiesioginiam vadovui, teismo pirmininkui, teismo kancleriui teikti pasiūlymus žodžių ir/ar raštu dėl darbo organizavimo, darbo kokybės gerinimo Vilniaus miesto apylinkės teisme ar Raštinės skyriuje, ar atskiruose padaliniuose.

2 užduotis: Iki 2021 m. kovo 1 d. parengti organizacinių priemonių planą, kurio tikslas – užtikrinti, kad baudžiamosiose bylose priimti galutiniai procesiniai sprendimai (nuosprendžiai ar nutartys) būtų pateikiami vykdyti laiku.

3 užduotis: Iki 2021 m. birželio 1 d. atnaujinti Raštinės skyriaus, Raštinės skyriaus biurų nuostatus, Raštinės skyriaus posėdžių sekretorių, sekretorių, tarnautojų sekretorių pareiginius nuostatus.

4 užduotis: Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją užsiimant savišvieta, mokantis iš kitų asmenų bei dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose (ne mažiau kaip 2 per kalendorinius metus).

Naujienų prenumerata