Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas

Informacija atnaujinta 2022-03-02 09:03:07

Teismo raštinės skyriaus vyresniajam specialistui 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Teikti metodinę pagalbą teismo darbuotojams, dirbantiems su LITEKO II DVM.

2 užduotis:

Per einamuosius metus dalyvauti teismo pirmininko įsakymu, Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymu sudarytose darbo grupėse, komisijose, kurios nariu yra įtraukta valstybės tarnautoja.

3 užduotis:

Per einamuosius metus atlikti tikslinius Raštinės skyriaus posėdžių sekretorių, sekretorių, tarnautojų-sekretorių darbo kokybės patikrinimus pagal atskirus administracijos pavedimus, Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymus.

4 užduotis:

Per einamuosius metus pateikti pasiūlymų dėl efektyvesnio Raštinės skyriaus darbo.

 

Naujienų prenumerata