Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:28:54

2021 m. keliamos užduotys:

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. laiku ir tinkamai atlikti LITEKO II DVS įregistruotas užduotis.

2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. aktyviai dalyvauti teismo pirmininko įsakymu, Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymu sudarytose darbo grupėse, komisijose, kurios nariu yra įtraukta valstybės tarnautoja.

3. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. atlikti tikslinius Raštinės skyriaus posėdžių sekretorių, sekretorių, tarnautojų-sekretorių darbo kokybės patikrinimus pagal atskirus Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymus.

4. Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, laikinai nesant darbuotojui, atsakingam už laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.

5. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. tiesioginiam vadovui teikti pasiūlymus žodžiu ir/ar raštu dėl darbo metodų tobulinimo ir darbo  kokybės gerinimo Teisme ar Raštinės skyriuje.

Naujienų prenumerata