Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus patarėjas

Informacija atnaujinta 2022-03-02 08:42:40

Teismo raštinės skyriaus patarėjui 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Teikti metodinę pagalbą teismo darbuotojams, dirbantiems su LITEKO2 dokumentų valdymo moduliu, laiku ir tinkamai atlikti užduotis LITEKO2 DVM, spręsti iškilusias problemas, tobulinti Raštinės skyriaus darbuotojų gebėjimus (pravesti vidinius mokymus / teikti metodines rekomendacijas) apie dokumentų rengimo pagrindinius aspektus.

2 užduotis:

Per einamus metus tinkamai ir laiku sekti bei tvarkyti galiojančius vidaus teisės aktus „Tinklo talpykloje“, atnaujinti vidaus teisės aktų suvestinę bei supažindinti naujai priimtus ar po ilgalaikio teisėto nebuvimo darbe grįžusius į darbą Raštinės skyriui pavaldžius valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kur intranete su jais galima susipažinti. Taip pat naujai priimtus Teismo darbuotojus  išsamiau supažindinti su bendromis Teismo vidaus taisyklėmis, suteikti pirminę informaciją apie Teismo struktūrą, darbą su LITEKO.

3 užduotis:

Per einamus metus dalyvauti sprendžiant problemas, iškilusias Baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų biure, pagal kompetenciją priimti sprendimus, spręsti iškilusias problemas, atsakyti į iškilusius klausimus.

4 užduotis:

Per einamuosius metus pateikti pasiūlymų dėl efektyvesnio Raštinės skyriaus darbo bei padėti Raštinės skyriaus vedėjui juos įgyvendinti.

 

Naujienų prenumerata