Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2022-03-02 08:39:50

Teismo raštinės skyriaus vedėjui 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Iki 2022 m. gruodžio 30 d. tiesioginiam vadovui, teismo pirmininkui, teismo kancleriui teikti pasiūlymus žodžių ir/ar raštu dėl darbo organizavimo, darbo kokybės gerinimo Vilniaus miesto apylinkės teisme ar Raštinės skyriuje, ar atskiruose padaliniuose.

2 užduotis:

Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją užsiimant savišvieta, mokantis iš kitų asmenų bei dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose (ne mažiau kaip 2 per kalendorinius metus).

3 užduotis:

Rengti darbinius susitikimus su teismo posėdžių sekretoriais ir Raštinės skyriaus biurų darbuotojais, jų metu aptarti  darbo organizavimo, asmenų aptarnavimo kokybės bei kitus aktualius klausimus.

4 užduotis:

Parengti ir pateikti teismo pirmininko pavaduotojams pastabas dėl Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo atnaujinimo.

5 užduotis:

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. dalis Vertimų biuro vertėjų vertimams raštu naudoja automatizuoto vertimo programą, organizuoti Raštinės skyriaus Vertimų biuro nuostatų ir Vilniaus miesto apylinkės teismo raštinės skyriaus vertimų biuro darbo organizavimo tvarkos aprašo atnaujinimą.

 

 

 

Naujienų prenumerata