Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Informatikos skyrius

Informatikos skyriaus tikslai - užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą teismo informacinių sistemų darbą bei kompiuterinės bei kitos technikos ir ryšio priemonių įrangos veikimą. 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

 • užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą kompiuterinės bei kitos technikos ir ryšio priemonių infrastruktūros eksploatavimą;
 • koordinuoti teismo vidinių elektroninių duomenų, sukauptų lokaliose bazėse archyvavimą ir saugojimą;
 • užtikrinti tinkamą informacinės sistemos elektroninės informacijos fizinę ir elektroninę saugą;
 • užtikrinti teismo tvarkomų registrų, informacinių sistemų bei duomenų bazių valdymą ir tvarkymą;
 • koordinuoti teismo informacinių technologijų diegimą, informacinių sistemų projektavimą ir plėtrą;
 • koordinuoti ir kontroliuoti bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą, užtikrinant juose tvarkomų duomenų apsaugą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • inicijuoja visų prekių, paslaugų, darbų pirkimą, susijusių su teismo internetinio puslapio aptarnavimu, kompiuterine, dauginimo technika bei jos priežiūra, programine įranga ir jos eksploatacija, rengia technines specifikacijas;
 • vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatoriaus funkcijas, susijusias su informacinėmis sistemomis, dalyvauja vykdant mažos vertės pirkimus.
 • užtikrina informacinės sistemos duomenų saugą;
 • organizuoja lokalios sistemos kokybišką ir nepertraukiamą veikimą;
 • prižiūri teismo kompiuterinių serverius ir serverių patalpas; prižiūri teismo kompiuterinių serverius ir serverių patalpas;
 • administruoja teismo kompiuterių tinklo naudotojus ir išteklius Active Directory sistemoje;
 • užtikrina LITEKO sistemos naudotojų galimybę dirbti su sistema, informacinės sistemos bei jos įrenginių veikimą ir saugumą;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą LITEKO informacinės sistemos vartotojams darbo su sistema klausimais;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą teismo elektroninio pašto naudotojams;
 • vykdo teisme sukauptų elektroninės informacijos duomenų archyvavimą ir saugojimą;
 • kompetencijos ribose atkuria prarastus elektroninės informacijos duomenis;
 • administruoja vidinį teismo internetinį puslapį, talpina reikalingą teismo darbuotojams informaciją;
 • užtikrina tinkamą informacinės sistemos naudojimą, analizuoja ir nustato sistemos optimizavimo galimybes, esant poreikiui ir galimybei optimizuoja informacinę sistemą;
 • analizuoja ir nustato kompiuterinės bei kitos technikos eksploatacinių medžiagų poreikius ir teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;
 • jei reikalinga, diegia licencijuotą programinę įrangą ir ją registruoja;
 • pagal poreikį tikrina teismo kompiuterinę ir kitą techniką bei užtikrina jos tinkamumą darbui;
 • pagal poreikį užtikrina ryšių priemonių infrastruktūros funkcionavimą, esant poreikiui tikrina ryšio priemonių įrangą, užtikrina ryšio priemonių tinkamumą darbui.