Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teisėjų vyresnieji padėjėjai, dirbantys su baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančiais teisėjais

Informacija atnaujinta 2021-04-07 15:41:53

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, visose teisėjų, su kuriais dirbama, išnagrinėtose bylose parengti kokybiškas ir asmens duomenų saugumo nepažeidžiančias viešai skelbtinų galutinių teismo procesinių sprendimų „nuasmenintas“ versijas, jas įsegti Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO sistema) bei bylų elektroninėse kortelėse pažymėti, kurie teismo procesiniai sprendimai skelbtini viešai, kurie – neviešinami.

 

2 užduotis:

Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją žemiau nurodytomis kvalifikacijos tobulinimo formomis bei kas pusmetį teismo pirmininko patarėjo el. paštu pateikti tiesioginiam vadovui laisvos formos bei turinio ataskaitas apie šios užduoties įgyvendinimą.

Nustatytinos kvalifikacijos tobulinimo formos:

  1. užsiimant savišvieta (teisinės literatūros skaitymas ir analizė, teismų praktikos analizė ir kt.);
  2. mokantis veikloje (įstaigoje pareigas einančių asmenų mokymas ir pavadavimas, darbas), taip įgyjant naujas ar lavinant turimas kompetencijos, žinias ir gebėjimus);
  3. mokantis iš kitų asmenų (naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų kompetencijų, žinių ir gebėjimų lavinimas kvalifikacijos kėlimo renginių metu, taip pat dalyvaujant veikloje, techniškai aptarnaujant komisiją ir užtikrinant jos funkcijas Administravimo teisme nuostatų nustatyta tvarka.

3 užduotis:

Teikti teisėjams, su kuriais paskirta dirbti, procesinių teismo sprendimų projektuose motyvuotas išvadas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais.

 

4 užduotis:

Kiekvieną ketvirtį LITEKO sistemoje atlikti patikrinimą apie požymių „Nepriskirtos procesinių sprendimų kategorijos“, „Neprisegtas galutinis dokumentas“ ir „Neprisegtas nuasmenintas dokumentas“ užpildymą (teisėjų, su kuriais dirbama, išnagrinėtose bylose) ir laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus (jei tokių būtų); iki 2021 m. pabaigos (arba tiesioginiam vadovui pareikalavus anksčiau) pateikti tiesioginiam vadovui (teismo pirmininko patarėjo el. paštu) ataskaitą apie šios užduoties vykdymo eigą bei kiekvieno ketvirčio rezultatus.

 

5 užduotis:

 

Ne rečiau kaip kas ketvirtį vienam ar kartu su kitais atitinkamos specializacijos teisėjų vyresniaisiais padėjėjais organizuoti susitikimus (susirinkimus) su savo specializacijos teisėjų padėjėjais / teisininkais / specialistais konsultantais (gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu), jų metu pristatyti aktualią teismų praktiką, pasidalinti savo srities naujovėmis; apie susitikimų (susirinkimų) metu kilusius klausimus informuoti tiesioginį vadovą el. paštu; kas pusmetį apibendrinti teisėjų padėjėjų, teisininkų ir specialistų konsultantų, dirbančių su ikiteisminio tyrimo teisėjais, pateiktas ataskaitas, kuriose atsispindi teisėjo, su kuriuo nuolat dirbama, apskųstų ir aukštesnės instancijos teisme išnagrinėjus skundus pakeistų ar panaikintų procesinių sprendimų aiškios bei glaustos pakeitimo ar panaikinimo priežastys (nenurodant konkretaus IT veiksmo numerio, asmens duomenų ir pan. neatskleidžiant ikiteisminio tyrimo duomenų, o akcentuojant tik procesinių sprendimų esmę) ir šiais apibendrinimais el. paštu pasidalinti su kitais teisėjų padėjėjais, teisininkais ir specialistais konsultantais (dirbančiais su ikiteisminio tyrimo bei baudžiamosiomis bylomis).

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienų prenumerata