Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teisėjų vyresnieji padėjėjai, dirbantys su civilines bylas nagrinėjančiais teisėjais

Informacija atnaujinta 2022-03-02 09:49:45

Teisėjų vyresniesiems padėjėjams, dirbantiems su civilines bylas nagrinėjančiais teisėjais, 2022 m. keliamos užduotys:

1 užuotis:

Teisėjo, kuriam teisėjo padėjėjas ar kitas asmuo, atliekantis teisėjo padėjėjo funkcijas, yra priskirtas, bylose, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, įkelti į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO procesinius dokumentus, suvesti reikalingus klasifikatorius bei tinkamai parengtas viešai skelbtinų (nuasmenintų) procesinių sprendimų versijas.

2 užduotis:

Lietuvių kalbos gramatikos, skyrybos, kalbos kultūros, stilistikos bei teisinės kalbos vartojimo procesiniuose dokumentuose gerinimas, 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65- (7.12) patvirtintų rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymasis.

3 užduotis:

Aktyviai dalyvauti teismo organizacinėje veikloje, būti aktyviu teismo bendruomenės nariu, pvz., teikti siūlymus ir pagalbą dėl teismo renginių organizavimo; teikti siūlymus ir pagalbą dėl bendro mikroklimato teisme gerinimo, pasiūlyti idėją teismo darbo optimizavimui ir jos įgyvendinimo viziją ir pan.

4 užduotis:

Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją bei kitų metų tarnybinės veiklos vertinimui pateikti informaciją apie šios užduoties įgyvendinimą vertinimo anketoje.

5 užduotis:

Organizuoti susitikimus su teisėjų padėjėjais bei kitais asmenimis, atliekančiais teisėjo padėjėjo funkcijas, organizuoti ir rengti mokymus, ir/ar parengti metodinę medžiagą, siekiant kuo efektyviau apmokyti naujai priimtus, nesenai dirbančius ar stokojančius įgūdžių asmenis darbui su LITEKO sistema bei viešai skelbtinų procesinių dokumentų versijų parengimu.

 

Naujienų prenumerata