Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (darbui su personalu)

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:17:19

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis: Tiesioginio vadovo ir/ar teismo pirmininko pavedimu, taip pat savarankiškai stebint naujai priimtus teisės aktus, atnaujinti ir/ar parengti aktualių vidaus teisės aktų pakeitimų projektus.

2 užduotis: Laiku planuoti žmogiškuosius išteklius, įvertinant darbuotojų kaitą ir karjerą. Laiku organizuoti konkursus karjeros valstybės tarnautojo ir/ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigoms užimti. Organizuoti darbuotojų paiešką į atsilaisvinusias darbo vietas. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento organizuojamų karjeros valstybės tarnautojų konkursų atrankos komisijose ir/ar darbo pokalbiuose su pretendentais į paskelbtas pareigybes.

3 užduotis: Organizuoti ir/ar koordinuoti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjų kvalifikacijos kėlimą vidiniuose arba išoriniuose mokymuose.

4 užduotis: Savarankiškai atlikti ar dalyvauti atliekant darbuotojų tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ar kitus, panašaus pobūdžio, tyrimus, rengti išvadų, ataskaitų ir kt. projektus.

5 užduotis: Kelti kvalifikaciją  bei tobulinti profesinius įgūdžius savarankiškai analizuojant aktualius teisės aktus, literatūrą, publikacijas viešojoje erdvėje bei teismų praktiką bei perimant kolegų "gerąją praktiką"  taip pat dalyvaujant ne mažiau kaip 2 kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Naujienų prenumerata