Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (darbui su personalu)

Informacija atnaujinta 2022-03-02 09:29:29

Kanclerio tarnybos vyriausiajam specialistui (darbui su personalu) 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Atlikti teismo darbuotojams priklausančių kasmetinių atostogų inventorizaciją informacinėse  sistemose, bei vidiniuose registruose ir informuoti susidomėjusius darbuotojus apie teisę pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų.

2 užduotis:

Laiku planuoti ir užtikrinti įstaigos poreikius atitinkantį personalo kiekį ir kvalifikaciją, įvertinant darbuotojų kaitą, karjerą, bei vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius.

3 užduotis:

Tobulinti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius dalyvaujant bent vienuose bendrųjų ir/ar specialiųjų gebėjimų mokymuose.

4 užduotis:

Pagal kompetenciją revizuoti ir atnaujinti ir/ar rengti naujus vidaus tvarką ir administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, vykdyti administracijos padalinių ir pareigybių funkcijų analizę bei personalo sudėties analizę, teikti pasiūlymus dėl valdymo organizavimo, personalo planavimo bei darbuotojų funkcijų paskirstymo gerinimo.

5 užduotis:

Parengus raštų, sutarčių, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla projektus, užtikrinti darbuotojų susipažinimą informacinėmis sistemomis su jiems aktualiais vidiniais ir išoriniais raštais, sutartimis ir kitais dokumentais.

 

Naujienų prenumerata