Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teisėjų padėjėjai, dirbantys su ikiteisminio tyrimo teisėjais

Informacija atnaujinta 2021-04-07 15:44:19

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Kas pusmetį (iki liepos 10 d. ir iki gruodžio 10 d.) parengti ataskaitas, kuriose atsispindėtų teisėjo, su kuriuo nuolat dirbama, apskųstų ir aukštesnės instancijos teisme išnagrinėjus skundus pakeistų ar panaikintų procesinių sprendimų aiškios bei glaustos pakeitimo ar panaikinimo priežastys (kartu nurodant ir bylų, dokumentų numerius, procesinių dokumentų priėmimo datas ir pan.) bei šias ataskaitas pateikti tiesioginiam vadovui (teismo pirmininko patarėjo el. paštu) ir teisėjų vyresniesiems padėjėjams, dirbantiems su baudžiamąsias bylas nagrinėjančiais teisėjais, bendradarbiauti su jais pastariesiems rengiant apibendrinimus.

2 užduotis:

Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją žemiau nurodytomis kvalifikacijos tobulinimo formomis bei kas pusmetį teismo pirmininko patarėjo el. paštu pateikti tiesioginiam vadovui laisvos formos bei turinio ataskaitas apie šios užduoties įgyvendinimą.

Nustatytinos kvalifikacijos tobulinimo formos:

  1. užsiimant savišvieta (teisinės literatūros skaitymas ir analizė, teismų praktikos analizė ir kt.);
  2. mokantis veikloje (įstaigoje pareigas einančių asmenų mokymas ir pavadavimas, darbas), taip įgyjant naujas ar lavinant turimas kompetencijos, žinias ir gebėjimus);
  3. mokantis iš kitų asmenų (naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų kompetencijų, žinių ir gebėjimų lavinimas kvalifikacijos kėlimo renginių metu).

3 užduotis:

Teikti teisėjams, su kuriais paskirta dirbti, procesinių teismo sprendimų projektuose motyvuotas išvadas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais.

 

 

4 užduotis:

Parengti visų (tiek tarpinių, tiek galutinių) procesinių dokumentų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus.

 

 

 

 

Naujienų prenumerata