Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (I)

Informacija atnaujinta 2022-03-02 09:05:53

Teismo raštinės skyriaus vyriausiajam specialistui 2022 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Iki 2022 m. balandžio 15 d. savarankiškai išmokti dirbti su ikiteisminio tyrimo dokumentų skirstymo moduliu.

2 užduotis:

Raštinės skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti atliekant patikrinimus, vadovaujantis Organizacinės veiklos priežiūros planu 2022 metams.

3 užduotis:

Per einamuosius metus aktyviai dalyvauti teismo pirmininko įsakymu, Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymu sudarytose darbo grupėse, komisijose, kurios nariu yra įtraukta valstybės tarnautoja.

4 užduotis:

Per einamuosius metus organizuoti teismo posėdžių sekretorių, sekretorių, tarnautojų-sekretorių ir teisėjų padėjėjų darbą, laikinai nesant atsakingų darbuotojų už šių funkcijų vykdymą.

 

Naujienų prenumerata