Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (II)

Informacija atnaujinta 2022-03-02 08:58:57

Teismo raštinės skyriaus vyriausiajam specialistui 2022 metais keliamos užduotys:

1 užduotis:

Per einamuosius metus atlikti tikslinius Raštinės skyriaus posėdžių sekretorių, sekretorių, tarnautojų-sekretorių darbo kokybės patikrinimus pagal atskirus administracijos pavedimus, Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymus.

2 užduotis:

Per einamuosius metus organizuoti klientų aptarnavimo vidinį monitoringą / asmenų apklausą, išanalizuoti anketų duomenis ir pateikti ataskaitą Raštinės skyriaus vedėjui. Organizuoti naujai priimtiems darbuotojams teisme įdiegto Asmenų aptarnavimo teismuose standarto įvadinius mokymus.

3 užduotis:

Per einamuosius metus dalyvauti teismo pirmininko įsakymu, Raštinės skyriaus vedėjo patvarkymu sudarytose darbo grupėse, komisijose, kurios nariu yra įtraukta valstybės tarnautoja.

4 užduotis:

Kontroliuoti, kaip vykdomos duomenų teikimo/gavimo sutartys, sudarytos Teismo su VĮ ,,Registrų centras“, VĮ ,,Regitra“ ir kt. institucijomis. Teikti VĮ ,,Registrų centras“, VĮ ,,Regitra“ ir kt. institucijomis sutarčių/susitarimų projektus. Organizuoti prisijungimo prie registrų adresų atnaujinimą atsakingiems teikti duomenis Teisme darbuotojams.

5 užduotis:

Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, laikinai nesant darbuotojui, atsakingam už laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.

 

 

Naujienų prenumerata