Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Mediacija

Teisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje civilinėje bei administracinėje byloje.

Teisminė mediacija

Teisminė mediacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais įstatymais ir Teisėjų tarybos patvirtintomis Teisminės mediacijos taisyklėmis.

Teisminę mediaciją vykdo mediatoriai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą:

  •  civilinėse bylose teisminę mediaciją turi teisę vykdyti visi į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą įrašyti mediatoriai;
  •  administracinėse bylose – tik teisėjai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Teisminė mediacija – nemokama. Kai civilinėje byloje mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (VGTPT) Mediacijos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka, teisminės mediacijos paslaugas apmoka VGTPT iš valstybės biudžeto lėšų. Šiuo atveju teisminė mediacija gali būti vykdoma iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti teisminę mediaciją ginčo šalių lėšomis.

Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat apmokama už mediatoriaus pasirengimą teisminei mediacijai, kuris gali trukti iki vienos valandos, ir mediacijos rezultatų įforminimą, kuris gali trukti iki vienos valandos. Už suteiktas teisminės mediacijos paslaugas mediatoriams iš valstybės biudžeto mokamo atlyginimo dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Daugiau informacijos apie mediaciją: www.tm.lt  ir www.vgtpt.lrv.lt

Galimybė įvertinti teisminės mediacijos procesą

Ginčo šalis savo nuomonę apie įvykusį teisminės mediacijos procesą gali išreikšti užpildydama Teisminės mediacijos vertinimo anketą. Anketa pildoma, jeigu teisminės mediacijos procesas įvyko, t. y. ginčo šalys dalyvavo mediacijos sesijoje. Anketa – anoniminė. Anketos nepildo teismo mediatorius.

Glaustai apie mediaciją skaitykite šiame leidinyje.

Pagalba kiekvienam mediatoriui – metodinis leidinys „Mediatoriaus vadovas“.

Teisminės mediacijos simuliacija.

Glaustai apie mediaciją  radijo laidoje „Teismas informuoja“.

Teismo darbo laikas

Adresas: Laisvės pr.79A, LT-05274 Vilnius
Informacija tel. +370 5 262 4589, +370 5 277 9946
El. paštas: vilniaus.apylinkes@teismas.lt 

Dokumentų priėmimas:

Dokumentų valdymo ir informacijos biuras

Pirmadienis  - ketvirtadienis  7.30 - 17.00
Penktadienis                         7.30 - 15.45

Susipažinimas su bylomis: 

Salė Nr. 464 (4-as aukštas)

Pirmadienis - ketvirtadienis     08.00 - 17.00
Penktadienis                           08.00 - 15.45  

Susipažinimo su bylomis informacija:

tel.: +370 5 262 6053

Švenčių dienų išvakarėse dirbama viena valanda trumpiau.

Naujienų prenumerata