Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo psichologas

KAS YRA TEISMO PSICHOLOGAS?

2014 metais apygardų teismuose buvo įsteigta teismo psicholgo pareigybė, kuria siekiama užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių (iki 18 m.), mažamečių (iki 14 m.) – kvalifikuotą apklausą, suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.

           KADA  APKLAUSOSE DALYVAUJA TEISMO PSICHOLOGAS?

Teismo psichologai dalyvauja baudžiamajame (dalyvavimas ikiteisminiame tyrime ir (ar) teismo procese) ir civiliniame (vaiko nuomonės išklausymas ir kt.) procesuose, kuriuose yra apklausiami vaikai ir, išskirtiniais atvejais, kiti pažeidžiami proceso dalyviai.

           KUR DIRBA TEISMO PSICHOLOGAI?

Teismo psichologai dirba visuose šalies apygardų ir apylinkių teismuose. Vilniaus apygardos teritorijoje teismo psichologas nepilnamečių ir mažamečių apklausas padeda atlikti:

  • Vilniaus apygardos teisme,
  • Vilniaus miesto apylinkės teisme,
  • Vilniaus regiono apylinkės teisme.

Nuo 2015 iki 2020 metų Vilniaus apygardos teritorijoje apklausų, atliktų padedant teismo psichologui, skaičius pastebimai išaugo (žr. grafiką).

 

             

         KAIP VYKSTA APKLAUSOS DALYVAUJANT TEISMO PSICHOLOGUI?

Nepilnamečių ir mažamečių apklausas teismo psichologai padeda atlikti teismuose įsteigtuose specializuotuose vaikų apklausos kambariuose (žr. 1 pav.), kuriuose apklausos metu su vaiku bendrauja teismo psichologas, o kiti proceso dalyviai apklausą stebi iš posėdžių salės.

Vaikų apklausos kambarys yra techniškai sujungtas su teismo posėdžių sale (žr. 2 pav.), įrengtos nuotolinio ryšio palaikymo priemonės, t. y. filmavimo, vaizdo ir garso perdavimo sistema tarp patalpų, kad teisėjas bei kiti proceso dalyviai galėtų stebėti apklausą bei užduoti klausimus iš teismo posėdžių salės nuotoliniu būdu.

Vilniaus miesto apylinkės teisme įrengti du specializuoti vaikų apklausos kambariai.

            

           INFORMACIJA TEISĖJAMS, IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNAMS

Teisėjai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, suderinę su Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologu planuojamos psichologinės pagalbos teikimo datą, laiką, vietą, turi užpildyti šią prašymo formą:

Kreipimasis dėl teismo psichologo paslaugų teikimo

Užpildytą ir pasirašytą formą nuskenuoti ir siųsti el. paštu: vilniaus.apylinkes@teismas.lt

 

Daugiau informacijos apie vaikų apklausas:

Ką svarbu žinoti apie vaikų apklausas teisme (PDF)

Pagalba vaikui teisminiame procese

 

Svarbu! Pagal privačių asmenų prašymus Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologas paslaugų neteikia.

 

Simona Bartkienė
Vilniaus miesto apylinkės teismo
vyriausioji specialistė (psichologė)
Tel. (8 5) 211 3211
El. p. simona.bartkiene@teismas.lt
Laisvės pr. 79A, LT-05274 Vilnius