*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo psichologas

Informacija atnaujinta 2019-08-12 11:04:46

KAS YRA TEISMO PSICHOLOGAS?

2014 metais apygardų teismuose buvo įsteigta teismo psicholgo pareigybė, kuria siekiama užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių (iki 18 m.), mažamečių (iki 14 m.) – kvalifikuotą apklausą, suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.

Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu teismo psichologai dalyvauja baudžiamajame (dalyvavimas ikiteisminiame tyrime ir (ar) teismo procese) ir civiliniame (vaiko nuomonės išklausymas ir kt.) procesuose, kuriuose yra apklausiami nepilnamečiai, mažamečiai asmenys, specialiųjų poreikių turintys asmenys.

Nuo 2015 iki 2018 metų Vilniaus apygardos teritorijoje teismo psichologų atliktų apklausų skaičius pastebimai išaugo (žr. grafiką).

 

           KUR DIRBA TEISMO PSICHOLOGAI?

Teismo psichologai dirba visuose šalies apygardų ir apylinkių teismuose. Vilniaus apygardos teritorijoje teismo psichologas nepilnamečių ir mažamečių apklausas padeda atlikti:

  • Vilniaus apygardos teisme,
  • Vilniaus miesto apylinkės teisme,
  • Vilniaus regiono apylinkės teisme.

Nepilnamečių ir mažamečių apklausas teismo psichologai padeda atlikti teismuose įsteigtuose specializuotuose vaikų apklausos kambariuose (žr. 1 pav.) arba tokioms apklausoms pritaikytose patalpose, kuriose apklausos metu įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, išskyrus psichologą ir nepilnamečio atstovą, būti draudžiama.

Vaikų apklausos kambario patalpa yra techniškai sujungta su viena iš teismo posėdžių salių (žr. 2 pav.), įrengtos nuotolinio ryšio palaikymo priemonės, t. y. filmavimo, vaizdo ir garso perdavimo sistema tarp patalpų, kad teisėjas bei kiti proceso dalyviai galėtų stebėti apklausą bei užduoti klausimus iš teismo posėdžių salės nuotoliniu būdu.

               

           INFORMACIJA TEISĖJAMS, IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNAMS

Teisėjai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, suderinę su Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologu planuojamos psichologinės pagalbos teikimo datą, laiką, vietą, turi užpildyti šią prašymo formą:

Užpildytą ir pasirašytą formą būtina nuskenuoti ir siųsti el. paštu:

 

Svarbu! Pagal privačių asmenų prašymus Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologas paslaugų neteikia.

 

Simona Bartkienė
Vilniaus miesto apylinkės teismo
vyriausioji specialistė (psichologė)
Tel. (8 5) 211 3202
El. p. simona.bartkiene@teismas.lt
Laisvės pr. 79A, LT-05274 Vilnius