Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo psichologas

KAS YRA TEISMO PSICHOLOGAS?

Teismuose buvo įsteigta teismo psichologo pareigybė, kuria siekiama užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių (iki 18 m.), mažamečių (iki 14 m.) – kvalifikuotą apklausą, suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.

         KADA  APKLAUSOSE DALYVAUJA TEISMO PSICHOLOGAS?

Teismo psichologas dalyvauja civilinio proceso metu išklausant vaikų nuomones, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą (įskaitant pasiruošimą apklausai);

dalyvauja baudžiamojo proceso metu (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) padedant apklausti vaikus atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą (įskaitant pasiruošimą apklausai);

ikiteisminio tyrimo metu dalyvauja įvairiose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, susijusiuose su vaikais.

         KAIP VYKSTA APKLAUSOS DALYVAUJANT TEISMO PSICHOLOGUI?

Nepilnamečių ir mažamečių apklausas teismo psichologai padeda atlikti teismuose įsteigtuose specializuotuose vaikų apklausos kambariuose (žr. 1 pav.), kuriuose apklausos metu su vaiku bendrauja teismo psichologas, o kiti proceso dalyviai apklausą stebi iš posėdžių salės.

Vaikų apklausos kambarys yra techniškai sujungtas su teismo posėdžių sale (žr. 2 pav.), įrengtos nuotolinio ryšio palaikymo priemonės, t. y. filmavimo, vaizdo ir garso perdavimo sistema tarp patalpų, kad teisėjas bei kiti proceso dalyviai galėtų stebėti apklausą bei užduoti klausimus iš teismo posėdžių salės nuotoliniu būdu.

Vilniaus miesto apylinkės teisme įrengti du specializuoti vaikų apklausos kambariai.

            

           INFORMACIJA TEISĖJAMS, IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNAMS

Teisėjai (dirbantys ne Vilniaus miesto apylinkės teisme), ikiteisminio tyrimo pareigūnai, suderinę su Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologu planuojamos nepilnamečio, mažamečio apklausos datą, laiką, vietą, turi užpildyti prašymo formą, kurią pateiks teismo psichologas.

Susisiekti su teismo psichologu galima telefonu: +370 5 204 8934 arba +37067785418.

Daugiau informacijos apie vaikų apklausas:

Ką svarbu žinoti apie vaikų apklausas teisme (PDF)

Pagalba vaikui teisminiame procese

Svarbu! Pagal privačių asmenų prašymus Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologas paslaugų neteikia.