Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo savanoriai

SAVANORIŲ TARNYBA TEISME

Kas yra teismo savanoris?
Pagrindinė teismo savanorio misija – padėti Jums teisme jaustis drąsiau ir saugiau! Savanoriui nėra keliami išsilavinimo reikalavimai, tačiau jis yra išklausęs specialius mokymus ir turi reikiamų žinių apie teismų sistemą ir teismo procesą, liudytojų ir nukentėjusiųjų teises bei pareigas, gerai pažįsta teismo patalpas, žino, kaip bendrauti su sunkius išgyvenimus patyrusiais žmonėmis ir teikti reikiamą pagalbą teismų lankytojams.

Kokią paramą teisme Jums gali suteikti savanoris?
Savanoris padeda susiorientuoti teismo aplinkoje, teikia praktinę informaciją, susijusią su teismo procesu ir jo eiga (tačiau nekonsultuoja teisiniais klausimais), supažindina su liudytojo ar nukentėjusiojo teisėmis bei pareigomis, išklauso ir padeda teisme pasijausti saugiau ir drąsiau.

Kaip gauti savanorio paramą teisme?
Atvykę į teismą savanorius atpažinsite iš jų nešiojamo specialaus ženklo su užrašu „SAVANORIS“. Dėl susitikimo su teismo savanoriu galite susitarti ir iš anksto elektroniniu paštu:

vilniaus.miesto.savanoriai@teismas.lt