*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Istorija

Nuo 2013 metų sausio 1 d. vietoje Vilniuje veikusių keturių miesto apylinkių teismų dirba vienas – Vilniaus miesto apylinkės teismas. 
 
„Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą jungiamų teismų darbą, reorganizacijai buvo ruošiamasi iš anksto. Didžiausi ir būtiniausi darbai buvo atlikti praėjusių metų gruodžio mėnesį. Pirmosios dienos prabėgo be jokių didesnių sunkumų. Vilniaus miesto apylinkės teismui, tapus didžiausiu šalies teismu, žymiai padidėjo paklausimų teismo raštinėje ir teismo telefonu. Į visus asmenų klausimus stengiamės atsakyti operatyviai,“ – teigia laikinai einanti Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkės pareigas Loreta Braždienė.

Vilniaus miesto apylinkės teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų bylas (įstatymų priskirtas šio teismo kompetencijai), hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtas bylas bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. Taip pat apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.