Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Veiklos sritys

Teismas yra valstybinė valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikoje.

Vilniaus miesto apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas. Teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
Apylinkės teismas yra pirmoji instancija:
1. Civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
2. Baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
3. Administracinių nusižengimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
4. Byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.
Įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Teismo funkcinė paskirtis yra įgyvendinti teisingumą. Tai pasiekiama, kai nagrinėdamas bylas teismas (teisėjas) priima procesinį dokumentą, kuriuo atstato teisingumą arba atkuria teisinę taiką tarp šalių civiliniuose santykiuose, paskiria bausmę už nusikaltimą, nuobaudą – už administracinį teisės pažeidimą.